Welkom

Het bedrijventerrein Statendam (ca. 127 ha) bestaat uit twee delen, te weten het gedeelte noordelijk van de Bovensteweg en een gedeelte zuidelijk van de Bovensteweg. Het terrein grenst westelijk aan het Wilhelminakanaal en wordt in het oosten ontsloten via de Statendamweg, een belangrijke in- en uitvalsroute van Oosterhout.

StatendamHet noordelijk deel van ca. 30 ha wordt de komende jaren getransformeerd van zware industrie naar kleinschalige bedrijvigheid.  De achtergrond van de transformatie is om minder milieubelastende bedrijven op Statendam te vestigen in verband met de nabijheid van woonwijken, naast het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit langs de invalsroute Statendamweg.

De strook grenzend aan de Statendamweg is bestemd als representatieve zone voor kleinschalige en kantoorachtige bedrijvigheid. Hier zijn al tal van bedrijven gevestigd van verschillende disiplines.

Het terrein grenzend aan het Wilhelminakanaal is bestemd voor bedrijven in milieucategorie 3. Op Statendam zuid is voornamelijk ambachtelijke, kleinschalige bedrijvigheid te vinden. Met vrijstelling is detailhandel in volumineuze goederen toegestaan. Op de hoek Statendamweg en de Vaartweg is de brandweerkazerne gerealiseerd.

Op het gehele bedrijventerein Statendam bevinden zich ca 110 bedrijven.

Wordt ook lid!

Heeft u een onderneming en bent u gevestigd op het bedrijventerrein van Statendam Oosterhout en wilt u ook dat uw belangen behartigt worden? Word dan lid van de Bedrijvenvereniging Statendam e.o.