Bedrijventerrein Statendam

Het bedrijventerrein Statendam (ca. 127 ha) bestaat uit twee delen, te weten het gedeelte noordelijk van de Bovensteweg en een gedeelte zuidelijk van de Bovensteweg. Het terrein grenst westelijk aan het Wilhelminakanaal en wordt in het oosten ontsloten via de Statendamweg, een belangrijke in- en uitvalsroute van Oosterhout.

OVER ONS

Leden aan het woord

“Vanaf 2010 ben ik lid bij de Bedrijvenverenging Statendam. De reden dat ik lid geworden ben is dat ik vind dat bedrijven zich gezamenlijk sterker kunnen uitspreken en dan ook meer voor elkaar kunnen krijgen. Wij als bestuur willen dan ook graag hierin het voortouw nemen.

De laatste 1,5 jaar heb ik de functie van secretaris op mij genomen, voorheen was ik al bestuurslid echter door veranderingen in de samenstelling van het bestuur probeer ik mij in te zetten voor deze functie. Gelukkig wordt ik daar heel goed ondersteunt door Bianca van Poppel. Ik hoop iedereen een keer te ontmoeten bij een vergadering of een andere gelegenheid.”

Deni Strik, Radécom

WORDT OOK LID!

Heeft u een onderneming en bent u gevestigd op het bedrijventerrein van Statendam Oosterhout en wilt u ook dat uw belangen behartigt worden? Word dan lid van de Bedrijvenvereniging Statendam e.o.

Neem contact op