Bedrijventerrein Statendam

Bedrijventerrein Statendam-Oosterhout e.o. werd opgericht in 2010 en telt momenteel circa 22 leden, waaronder zowel grote als kleinere ondernemingen.

Het bedrijventerrein van circa 127 ha, bestaat uit twee delen, te weten een gedeelte noordelijk van de Bovenste weg en een gedeelte zuidelijk van de Bovenste weg.

Het terrein grenst westelijk aan het Wilhelminakanaal en wordt in het oosten ontsloten van de Statendamweg, een belangrijke in- en uitvalroute van Oosterhout.

Het doel van de vereniging is meerledig:

  • Bevorderen van online zakelijke en sociale contacten
  • Behartigen van de gezamenlijke belangen naar (plaatselijke, regionale en landelijke) organisaties en overheden

Het bestuur van Bedrijvenvereniging Statendam-Oosterhout e.o. zet zich, graag in samenspraak met u, in voor een bloeiende, groeiende toekomst van het bedrijfsleven en de contacten tussen medeondernemers op het bedrijventerrein.

OVER ONS

Leden aan het woord

“Vanaf 2010 ben ik lid bij de Bedrijvenverenging Statendam. De reden dat ik lid geworden ben is dat ik vind dat bedrijven zich gezamenlijk sterker kunnen uitspreken en dan ook meer voor elkaar kunnen krijgen. Wij als bestuur willen dan ook graag hierin het voortouw nemen.

De laatste 1,5 jaar heb ik de functie van secretaris op mij genomen, voorheen was ik al bestuurslid echter door veranderingen in de samenstelling van het bestuur probeer ik mij in te zetten voor deze functie. Gelukkig wordt ik daar heel goed ondersteunt door Bianca van Poppel. Ik hoop iedereen een keer te ontmoeten bij een vergadering of een andere gelegenheid.”

Deni Strik, Radécom

WORDT OOK LID!

Heeft u een onderneming en bent u gevestigd op het bedrijventerrein van Statendam Oosterhout en wilt u ook dat uw belangen behartigt worden? Word dan lid van de Bedrijvenvereniging Statendam e.o.

Neem contact op