</p>
<h1>Deni Strik</h1>
<h1></h1>
<p>

Deni Strik

Secretaris

</p>
<h1>Sjoerd Voermans</h1>
<h1></h1>
<p>

Sjoerd Voermans

Penningmeester

</p>
<h1>Roland Sweep</h1>
<h1></h1>
<p>

Roland Sweep

Voorzitter

Over Statendam

Wie wij zijn! Bedrijvenvereniging Statendam en omstreken is een nog jonge vereniging. De oprichtingsdatum 10 februari 2010 ligt nog vers in het geheugen. Een vijftal ondernemers zijn destijds de uitdaging aangegaan en hebben Bedrijvenvereniging Statendam e.o. opgericht. Zij vormen ook het bestuur en onderhouden de contacten met de gemeente Oosterhout en -middels BZW- ook met de besturen van de collega-bedrijfsverenigingen in Oosterhout.
Door die constructie zijn zij direct betrokken bij projecten die het bedrijventerrein aangaan, zoals de beveiliging van het terrein middels camera’s (SBBO), glasvezelverbinding, energie inkoop, parkmanagement, (sport) evenementen, parkeerproblematiek op sommigen gedeelten van het terrein, de groenvoorziening en de bereikbaarheid.
Ter stimulering van de onderlinge contacten is er jaarlijks een ledenvergadering en worden er driemaal per jaar bedrijfsbezoeken en/of thema bijeenkomsten georganiseerd.
Ook deze website vormt een belangrijk communicatiemiddel. Een mix van formele en informele ontmoetingen is de leidraad die het bestuur hanteert om u als ondernemer zich thuis te laten voelen op het terrein.

MEER INFORMATIE!

Heeft u een onderneming en bent u gevestigd op het bedrijventerrein van Statendam Oosterhout en wilt u ook dat uw belangen behartigt worden? Word dan lid van de Bedrijvenvereniging Statendam e.o.

Neem contact op