Nieuws gemeente

Vanaf 8 oktober tot en met 4 november ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de A58 Tilburg-Breda ter inzage en kan daarop worden gereageerd.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke alternatieven onderzocht zullen gaan worden voor dit deel van de A58 en op welke wijze de beoordeling van de alternatieven gaat plaatsvinden. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt daarmee de basis voor het op te stellen milieueffectrapport (MER).

Gedurende de periode dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage ligt, worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten worden de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend, toegelicht.  De online bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020.  Meer informatie hierover (aanmelden, tijdstip) is vanaf 8 oktober te vinden op: www.a58tilburgbreda.nl.

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT